One Reply to “HEST”

  1. Slik skal det ve6re mektig og slarkat!Ikke minst imponerende at koret unge5r e5 knekke sammen i krampelatter med en slik tekst! Men det er sikkert Den rf8de armes kor, og de kunne vel det der med disiplin. Russerne kan jo som kjent spore sin historie tilbake til svenske vikinger, se5 det er jo ikke se5 rart at spre5kene ligner.

Leave a Reply